کارت دعوت مراسم روز 28 تیرماه آماده شد

(۱۳۹۲/۰۴/۲۴)

کارت دعوت مراسم روز 28 تیرماه آماده شد

کارت دعوت مراسم نکوداشت استاد "منوچهر ستوده" آماده شده است که در همین روزها به دست مدعوین محترم خواهد رسید.

قابل ذکر است که پوستر مراسم نیز قبلا طراحی و چاپ شده است.

 

پشت کارت دعوت

 

  تازه ترین خبر ها

دیدار با استاد ستوده در منزلشان

  اخبار پروژه صد سالگی