بزرگداشت دکتر منوچهر ستوده در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران

(۱۳۹۲/۱۰/۰۸)

بزرگداشت دکتر منوچهر ستوده در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران

«در ستایش ستوده» برگ زرینی دیگر از خاطرات ماندگار استاد منوچهر ستوده به قلم فرشته درخشش به مناسبت 100 سالگی ایشان..

http://orangebackpack.blogfa.com/post/75 

 

  تازه ترین خبر ها

دیدار با استاد ستوده در منزلشان

  اخبار پروژه صد سالگی