اولین گزارش تصویری از مراسم روز 28 تیر

این گزارش تصویری تنها یک ساعت بعد از برگزاری مراسم نکوداشت استاد "منوچهر ستوده" تقدیم می شود:

 

Examples of how you can alter the behaviour on the fly; Effect:
Toggle slideshow | Toggle having description outside of image | Jump to image by id | Jump to image by index

  تازه ترین خبر ها

دیدار با استاد ستوده در منزلشان

  اخبار پروژه صد سالگی