دیدار با افراد مشهور برای امضای یادگاری در پروژه نکوداشت استاد منوچهر ستوده

"مسعود شکرنیا" با تعریف پروژه "100تی شرت، 100چهره" با هدف جلب همکاری و توجه مردم در جهت برگزاری نکوداشت صد سالگی به سراغ هنرمندان و فرهیختگان و چهره های معروف رفت تا امضای یادگاری آنها را بر روی تی شرت ها بگیرد. 

Examples of how you can alter the behaviour on the fly; Effect:
Toggle slideshow | Toggle having description outside of image | Jump to image by id | Jump to image by index

  تازه ترین خبر ها

دیدار با استاد ستوده در منزلشان

  اخبار پروژه صد سالگی