همکاران

اسامی همکاران بدون هیچگونه ترتیب و الویتی به شرح زیر است:

 

نام و نام خانوادگی: نسرین عسگری

نوع همکاری: کنترل پروژه، مدیر سایت

ایمیل: zahirpersia7@yahoo.com


نام و نام خانوادگی: پرویز شجاعی پارسا

نوع همکاری: هماهنگی و مدیر فعالیت های دوچرخه سواری، درختکاری و صعود به قلل

ایمیل: pshojaeeparsa@yahoo.com


نام و نام خانوادگی: مسعود  شکرنیا

نوع همکاری: مدیر گروه هنری و پروژه 100 سال تلاش،100 تی شرت - طراحی گرافیکی وب سایت

ایمیل: mshokrnia@yahoo.com


نام و نام خانوادگی: پیام سجادیان

نوع همکاری: برنامه نویسی و طراحی سایت

ایمیل: webmaster@drsotoudeh.ir


نام و نام خانوادگی: آقای آسانلو

نوع همکاری: ساخت مجسمه و اثر دست استاد

ایمیل: asanlu_art@yahoo.com


نام و نام خانوادگی: نیوشا اصلاحچی

نوع همکاری: ساخت موسیقی

ایمیل: niousha_ism@yahoo.com


نام و نام خانوادگی: ویدا ولی زاده

نوع همکاری: طراحی پوستر، طراحی لوگو و همکاری با گروه هنری

ایمیل: vida_valizadeh@yahoo.com


نام و نام خانوادگی: حسین جندقی

نوع همکاری: تیم فیلمبرداری

ایمیل: hosseinjandaghi@gmail.com


نام و نام خانوادگی: محمود قهرمانیان

نوع همکاری: هماهنگی

ایمیل: mahmoudgh@gmail.com


نام و نام خانوادگی: سعید انوری نژاد

نوع همکاری: هماهنگی

ایمیل:


نام و نام خانوادگی: رئوف (فریدون) نجفی تبار

نوع همکاری: هماهنگی

ایمیل:


نام و نام خانوادگی: فرید محمدزاده

نوع همکاری: کمک مالی و هماهنگی

ایمیل: farid3142281@yahoo.com


نام و نام خانوادگی: علیرضا ملک نیا

نوع همکاری: هماهنگی و مترجم سایت به زبان فرانسه

ایمیل: alireza.maleknyia@yahoo.fr


نام و نام خانوادگی: رِؤیا خدامرادی

نوع همکاری: هماهنگی

ایمیل:


نام و نام خانوادگی: حمید قزلو

نوع همکاری: کمک مالی و فیلم برداری

ایمیل: hamid_ghezloo@yahoo.com


نام و نام خانوادگی: زهره حسنی

نوع همکاری: هماهنگی و پیگیری تمبر

ایمیل: zohre_hasani65@yahoo.com


نام و نام خانوادگی: انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان تهران

نوع همکاری: هماهنگی، کمک مالی و اطلاع رسانی

ایمیل:


نام و نام خانوادگی: انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان گیلان

نوع همکاری: هماهنگی و اطلاع رسانی

ایمیل:


نام و نام خانوادگی: انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان خوزستان

نوع همکاری: کمک مالی و اطلاع رسانی

ایمیل:


نام و نام خانوادگی: انجمن دوستداران میراث فرهنگی خوزستان (تاریانا)

نوع همکاری: کمک مالی و اطلاع رسانی

ایمیل:


نام و نام خانوادگی: انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان یزد

نوع همکاری: کمک مالی و اطلاع رسانی

ایمیل: info@ytga.info

 


نام و نام خانوادگی: انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان همدان

نوع همکاری: کمک مالی

ایمیل:


نام و نام خانوادگی: انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان اردبیل

نوع همکاری: کمک مالی

ایمیل:


نام و نام خانوادگی: ماهنامه انشا و نویسندگی

نوع همکاری: اطلاع رسانی

ایمیل:


نام و نام خانوادگی: ماهنامه جهانگردان

نوع همکاری: اطلاع رسانی

ایمیل:


نام و نام خانوادگی: مؤسسه طبیعت

نوع همکاری: کمک مالی، پذیرایی و هماهنگی

ایمیل:


نام و نام خانوادگی: مؤسسه آوای طبیعت پایدار

نوع همکاری: هماهنگی

ایمیل:


نام و نام خانوادگی: مژگان هماوندی

نوع همکاری: هماهنگی

ایمیل: mojgan_h1368@yahoo.co.uk


نام و نام خانوادگی: لیلا کشاورز

نوع همکاری: کمک در پروژه 100 سال تلاش، 100 تی شرت

ایمیل: keshavarzleila@yahoo.com


نام و نام خانوادگی: سعید شکرنیا

نوع همکاری: عضو گروه هنری، عکاسی و فیلمبرداری پروژه 100سال تلاش، 100تی شرت

ایمیل: saeedshokrnia@yahoo.com


نام و نام خانوادگی: مسعود فرش فروش

نوع همکاری: همکاری در پروژه 100سال تلاش، 100تی شرت

ایمیل:


نام و نام خانوادگی: سهیل ابروش

نوع همکاری: همکاری در پروژه 100سال تلاش، 100تی شرت

ایمیل:


نام و نام خانوادگی: شهامت شکرنیا

نوع همکاری: همکاری در پروژه 100سال تلاش، 100تی شرت

ایمیل: shokrnia@yahoo.com


نام و نام خانوادگی: علیرضا عالم نژاد

نوع همکاری: هماهنگی

ایمیل: cafetehroon@gmail.com

 


نام و نام خانوادگی: مینا کامران

نوع همکاری: کمک مالی، هماهنگی و همکاری در فعالیت دوچرخه سواری

ایمیل: minakami29@yahoo.com


نام و نام خانوادگی: محمد گائینی

نوع همکاری: همکاری در فعالیت دوچرخه سواری

ایمیل: m.gaeini@gmail.com


نام و نام خانوادگی: سعید زهری

نوع همکاری: همکاری در فعالیت دوچرخه سواری

ایمیل: saeedzohari@yahoo.com


نام و نام خانوادگی: مصطفی احمدی

نوع همکاری: همکاری در فعالیت دوچرخه سواری

ایمیل: memo_a_mostafa@yahoo.com


نام و نام خانوادگی: اصغر بیات

نوع همکاری: همکاری در فعالیت دوچرخه سواری

ایمیل:


نام و نام خانوادگی: سولماز پروین

نوع همکاری: همکاری در فعالیت دوچرخه سواری

ایمیل:


نام و نام خانوادگی: علی پزشکی

نوع همکاری: همکاری در فعالیت دوچرخه سواری

ایمیل:


نام و نام خانوادگی: شاهرخ ساسان

نوع همکاری: همکاری در فعالیت کوهنوردی (صعود به قله)

ایمیل: shahrokh_sassan@yahoo.com


نام و نام خانوادگی: سعید جهان آرا

نوع همکاری: همکاری در فعالیت کوهنوردی (صعود به قله)

ایمیل:


نام و نام خانوادگی: علی بیات

نوع همکاری: همکاری در فعالیت کوهنوردی (صعود به قله)

ایمیل: alibayyat@yahoo.com


نام و نام خانوادگی: حسن بیرجندی

نوع همکاری: همکاری در فعالیت کوهنوردی (صعود به قله)

ایمیل: birjandihassan@yahoo.com


نام و نام خانوادگی: آلن خسرویان

نوع همکاری: همکاری در فعالیت کوهنوردی (صعود به قله)

ایمیل: alen_khosravian@yahoo.com

.


نام و نام خانوادگی: محمدرضا پیراسته

نوع همکاری: همکاری در فعالیت کوهنوردی (صعود به قله)

ایمیل:


نام و نام خانوادگی: علی زرین آباد

نوع همکاری: کوهنوردی به قله دماوند

ایمیل: ali_zarrinabad@yahoo.com


نام و نام خانوادگی: ناهید فارسی

نوع همکاری: کمک مالی و کوهنوردی به قله دماوند و همکاری در روز برگزاری مراسم 28 تیرماه

ایمیل: farsi5671@yahoo.com


نام و نام خانوادگی: بهمن مقبل

نوع همکاری: کوهنوردی به قله دماوند

ایمیل:


نام و نام خانوادگی: حسن محیط

نوع همکاری: هماهنگی در كاشت درخت از رشت تا آستانه

ایمیل: hassan@aryantour.com


نام و نام خانوادگی: جواد هادی زاده

نوع همکاری: هماهنگی جهت كاشت درخت از رشت تا آستانه

ایمیل:


نام و نام خانوادگی: ولی قنبرزاده

نوع همکاری: هماهنگي در كاشت درخت در شهرستان فومن

ایمیل:


نام و نام خانوادگی: موسوی

نوع همکاری: تهيه تقدير نامه جهت دوچرخه سواران

ایمیل:


نام و نام خانوادگی: نرگس امیدی

نوع همکاری: هماهنگی در كاشت درخت در شهرستان فومن و شفت

ایمیل:


نام و نام خانوادگی: محمود عباسیان

نوع همکاری: هماهنگی در امور كاشت درخت و شبماني از آستارا تا ماسال

ایمیل: mahmood_abbasian_amin@yahoo.com


نام و نام خانوادگی: کریمی نژاد

نوع همکاری: همكاري و هماهنگي در كاشت درخت در شهرستان آستارا

ایمیل:


نام و نام خانوادگی: بهنام ابراهیم زاده

نوع همکاری: همكاري در كاشت درخت در شهرستان ليسار

ایمیل:


نام و نام خانوادگی: چنگیز شکوری

نوع همکاری: هماهنگي با دانشگاه پيام نور همراه با شهردار تالش و مسئولين ورزش شهرستان تالش در كاشت درخت در دانشگاه پيام نور

ایمیل:


نام و نام خانوادگی: کمال متین

نوع همکاری: كاشت سه اصله درخت در شهرستان اسالم

ایمیل:


نام و نام خانوادگی: عزیزی

نوع همکاری: همكاري در كاشت درخت در شهرستان شفت

ایمیل:


نام و نام خانوادگی: سید محمدعلی ثابت‌قدم

نوع همکاری:  كمك مالی و كاشت درخت در ميدان سبزه ميدان شهر رشت

ایمیل:


 

نام و نام خانوادگی: محمد پورحسین

نوع همکاری: کاشت درخت در کنار مقبره استاد معین در شهرستان آستانه

ایمیل:


نام و نام خانوادگی: محمدکاظم حلاجی ثانی

نوع همکاری: کمک مالی و هماهنگی جهت مراسم استقبال از گروه دوچرخه سواران و کاشت درخت در صفارود و رامسر

ایمیل:


نام و نام خانوادگی: فاطمه قدیمی

نوع همکاری: استقبال از دوچرخه سواران به همراه گروه موزیک در خانه میرزا کوچک خان و کمک مالی از طرف شهرداری به گروه دوچرخه سواران

ایمیل:


نام و نام خانوادگی: آرش خیراندیش

نوع همکاری: کمک در کاشت درخت


نام و نام خانوادگی: مرضیه نقیبی

نوع همکاری: کمک در کاشت درخت و هماهنگی جهت شبمانی در شهرهای نور و نوشهر


نام و نام خانوادگی: آقای محمدی

نوع همکاری: کمک در کاشت درخت در شهر فریدونکنار


نام و نام خانوادگی: آقای رجائی

نوع همکاری: کمک در کاشت درخت در شهر گرگان


نام و نام خانوادگی: ستار زاهد

نوع همکاری: کمک در کاشت درخت در شهر کردکوی


نام ونام خانوادگی: سیروس مهدوی

نوع همکاری: کمک در کاشت درخت در شهرهای نکاء و ساری


نام و نام خانوادگی: بهنام افتخاریان

نوع همکاری: کمک مالی

ایمیل: behnam_mehr88@yahoo.com


نام و نام خانوادگی: سارا فرهنگیان

نوع همکاری: کمک مالی

ایمیل:


نام و نام خانوادگی: اعظم صابری

نوع همکاری: کمک مالی

ایمیل: saberikish@gmail.com
 


نام و نام خانوادگی: علی تیموری

نوع همکاری: کمک مالی

ایمیل:


نام و نام خانوادگی: آقای حبیبی

نوع همکاری: کمک مالی

ایمیل:


نام و نام خانوادگی: پوران زنگنه

نوع همکاری: کمک مالی

ایمیل: pourina.zh@gmail.com


نام و نام خانوادگی: حوری نعمتی

نوع همکاری: کمک مالی

ایمیل:


نام و نام خانوادگی: فرشته درخشش

نوع همکاری: کمک مالی

ایمیل: rosstar20@yahoo.com


نام و نام خانوادگی: فروغ نوذری

نوع همکاری: کمک مالی

ایمیل:

 


نام و نام خانوادگی: وحید نظری

نوع همکاری: کمک مالی و هماهنگی

ایمیل:


نام و نام خانوادگی: الهام منصور

نوع همکاری: کمک مالی

ایمیل:


نام و نام خانوادگی: مهرناز رسا

نوع همکاری: کمک مالی

ایمیل:


نام و نام خانوادگی: سعید توانا شاد

نوع همکاری: کمک مالی

ایمیل:


نام و نام خانوادگی: پریسا بیکی

نوع همکاری: کمک مالی

ایمیل:


نام و نام خانوادگی: پروشات پارسی مقدم

نوع همکاری: کمک مالی

ایمیل: proshatpmp3@yahoo.com


نام و نام خانوادگی: مهدی مخلصی

نوع همکاری: کمک مالی

ایمیل: mokhlesi2000@yahoo.com


نام و نام خانوادگی: حسین طباطبایی

نوع همکاری: کمک مالی

ایمیل: mesr2006farahzad@yahoo.com


نام و نام خانوادگی: محسن طباطبایی

نوع همکاری: هماهنگی

ایمیل:


نام و نام خانوادگی: زهرا روغنی ها

نوع همکاری: کمک مالی

ایمیل: zahra.ro@gmail.com


نام و نام خانوادگی: احمد خلیلی

نوع همکاری: کمک مالی

ایمیل:


نام و نام خانوادگی: پرتو حسنی زاده

نوع همکاری: هماهنگی، اطلاع رسانی و مطالب سایت

ایمیل: parto.hassanizadeh@gmail.com


نام و نام خانوادگی: فخرالسادات غنی

نوع همکاری: هماهنگی

ایمیل: f.ghani@gmail.com


نام و نام خانوادگی: میلاد پزنده کار

نوع همکاری: همراهی با گروه دوچرخه سوار در گیلان

ایمیل: milad.pazandehkar@gmail.com


نام و نام خانوادگی: آریان محیط ابراهیم سرایی

نوع همکاری: دوچرخه سوار، همراه با گروه از رشت تا رامسر

ایمیل: Aryan@aryantour.com


نام و نام خانوادگی: خانم زاهدی

نوع همکاری: بازخواني كتاب استاد ستوده در ميدان سبزه ميدان رشت به همراه دانش آموزان مدرسه مهر رشت

ایمیل: zahedi_chavvosh@yahoo.com


نام و نام خانوادگی: آقای کسایی

نوع همکاری: هماهنگ کننده در گیلان

ایمیل: sh.kasaee153@yahoo.com


نام و نام خانوادگی: آقای برومند

نوع همکاری: همراهی با گروه دوچرخه سواری در رشت

ایمیل: asemangasht_d@yahoo.com


نام و نام خانوادگی: آقای میرجنی

نوع همکاری: همراهی با گروه دوچرخه سواری در ماسال

ایمیل:


نام و نام خانوادگی: آقای احمدی

نوع همکاری: همراهی با گروه دوچرخه سواری در ماسال

ایمیل:


نام و نام خانوادگی: رضوان جهانگیری

نوع همکاری: هماهنگ کننده و همراهی با گروه دوچرخه سواری در تالش

ایمیل: jahangiri@yahoo.com


نام و نام خانوادگی: آخوندزاده

نوع همکاری: هماهنگ کننده در آستارا

ایمیل: perfect.tourism@ymail.com


نام و نام خانوادگی: رستوران منوری

نوع همکاری: پذیرایی ناهار در فومن

ایمیل:


نام و نام خانوادگی: رستوران آبشار

نوع همکاری: پذیرایی ناهار در رشت

ایمیل:


نام و نام خانوادگی: حاج علی اکبر دلیری

نوع همکاری: کاشت درخت در چولاب

ایمیل:


نام و نام خانوادگی: سپیده توتچی

نوع همکاری: همراهی در کاشت درخت در فومن و ماسوله

ایمیل: s.toutchi@yahoo.com


 

نام و نام خانوادگی: بینظیر اسماعیلی

نوع همکاری: همراهی در کاشت درخت در فومن و ماسوله

ایمیل:


نام و نام خانوادگی: رامین پاکنژاد

نوع همکاری: پیاده روی در سیاهکل به مناسبت زادروز استاد

ایمیل: a.paknejadasl@gmail.com


نام و نام خانوادگی: افسانه میلانی

نوع همکاری: پیاده روی در سیاهکل به مناسبت زادروز استاد

ایمیل: milan_1349@yahoo.com


نام و نام خانوادگی: مجتبی باباشاهی

نوع همکاری: پیاده روی در سیاهکل به مناسبت زادروز استاد

ایمیل: omran.article@gmail.com


نام و نام خانوادگی: مریم بخشایش

نوع همکاری: پیاده روی در سیاهکل به مناسبت زادروز استاد

ایمیل: maryam_2004b@yahoo.com


نام و نام خانوادگی: علی اصغر فرجی تبار

نوع همکاری: پیاده روی در سیاهکل به مناسبت زادروز استاد

ایمیل: sensi2123@yahoo.com


نام و نام خانوادگی: فهیمه قلی زاده

نوع همکاری: کمک مالی

ایمیل: gholizadeh_irani@yahoo.com


نام و نام خانوادگی: ز. س. ب.

نوع همکاری: کمک مالی

ایمیل:


نام و نام خانوادگی: نسرین عظیمی پناه

نوع همکاری: کمک مالی

ایمیل: n.azimi1355@gmail.com


نام و نام خانوادگی: سارا عسگری

نوع همکاری: هماهنگی

ایمیل: saraasgari85@yahoo.com


نام و نام خانوادگی: محبوبه مرادی

نوع همکاری: همکاری در روز برگزاری مراسم 28 تیرماه

ایمیل: mahboob.moradi@yahoo.com


نام و نام خانوادگی: مهشید علوی

نوع همکاری: همکاری در روز برگزاری مراسم 28 تیرماه

ایمیل: mahshidalavi51@yahoo.com


نام و نام خانوادگی: فرشته ابراهیمی

نوع همکاری: همکاری در روز برگزاری مراسم 28 تیرماه

ایمیل: ebrahimi.fereshte@gmail.com


نام و نام خانوادگی: امیر طاهری

نوع همکاری: همکاری در روز برگزاری مراسم 28 تیرماه

ایمیل: amir22taheri@yahoo.com


نام و نام خانوادگی: صادق وفایی

نوع همکاری: همکاری در روز برگزاری مراسم 28 تیرماه

ایمیل: reza.vafaipoor@yahoo.com


نام و نام خانوادگی: الهام خادم حسینی

نوع همکاری: کمک مالی و همکاری در روز برگزاری مراسم 28 تیرماه

ایمیل: elham_k1350@yahoo.com


نام و نام خانوادگی: نفیسه حاجی

نوع همکاری: همکاری در روز برگزاری مراسم 28 تیرماه

ایمیل: nafas5939@yahoo.com


نام و نام خانوادگی: سارا پیشدادیان

نوع همکاری: همکاری در روز برگزاری مراسم 28 تیرماه

ایمیل: sarapishdadian@gmail.com


نام و نام خانوادگی: نفیسه میرائی

نوع همکاری: همکاری در روز برگزاری مراسم 28 تیرماه

ایمیل: nafisehmiraei@yahoo.com


نام و نام خانوادگی: ریحانه تیزمغز

نوع همکاری: همکاری در روز برگزاری مراسم 28 تیرماه

ایمیل: apr_ti@yahoo.com


نام و نام خانوادگی: امیر روستایی

نوع همکاری: همکاری در روز برگزاری مراسم 28 تیرماه

ایمیل: amirroostaee@gmail.com


نام و نام خانوادگی: نغمه بیدقی فر

نوع همکاری: همکاری در روز برگزاری مراسم 28 تیرماه

ایمیل: naghmehbeidaghifar60@yahoo.com


نام و نام خانوادگی: فرهنگ رودبارکی

نوع همکاری: همکاری در روز برگزاری مراسم 28 تیرماه

ایمیل: rahjoo@yahoo.com


نام و نام خانوادگی: صبا بصیری

نوع همکاری: همکاری در روز برگزاری مراسم 28 تیرماه

ایمیل:


نام و نام خانوادگی: گزل آخوندنژاد

نوع همکاری: همکاری در روز برگزاری مراسم 28 تیرماه

ایمیل:


نام و نام خانوادگی: مینا گوهری

نوع همکاری: کمک مالی

ایمیل: gohari_mina2000@ymail.com


نام و نام خانوادگی: سید مهدی میررحیمی

نوع همکاری: کمک مالی

ایمیل: hessammir@gmail.com


نام و نام خانوادگی: الهام چایی چی منصور

نوع همکاری: کمک مالی

ایمیل: emansour17@yahoo.com


نام و نام خانوادگی: علیرضا غلامی

نوع همکاری: کمک مالی

ایمیل:  alireza_rad367@yahoo.com


نام و نام خانوادگی: نادر رئوف عبدی (هتل پرنیان خلخال)

نوع همکاری: کمک مالی

ایمیل:


نام و نام خانوادگی: مهسا حافظی

نوع همکاری: ترجمه زبان آلمانی

ایمیل: mahsa_hafezi1983@yahoo.com


نام و نام خانوادگی:

نوع همکاری:

ایمیل:


نام و نام خانوادگی:

نوع همکاری:

ایمیل:


نام و نام خانوادگی:

نوع همکاری:

ایمیل:


نام و نام خانوادگی:

نوع همکاری:

ایمیل:


نام و نام خانوادگی:

نوع همکاری:

ایمیل:


نام و نام خانوادگی:

نوع همکاری:

ایمیل:

 

  تازه ترین خبر ها

دیدار با استاد ستوده در منزلشان

  اخبار پروژه صد سالگی