تمبر یادبود

یکی از فعالیت هایی که برای "نکوداشت صدمین زادروز استاد منوچهر ستوده" درنظر گرفته شد، انتشار تمبر یادبود است. مدیریت این فعالیت به خانم "زهره حسنی" سپرده شد.

به همین منظور تمبر یادبودی با طرح زیر منتشر شد تا در روز برگزاری مراسم، همزمان با روز تولد استاد در دسترس علاقمندان قرار گیرد.

 

  تازه ترین خبر ها

دیدار با استاد ستوده در منزلشان

  اخبار پروژه صد سالگی