سایت

به مناسبت "نکوداشت صدمین زادروز استاد منوچهر ستوده" این سایت با همکاری "پیام سجادیان" و "مسعود شکرنیا" طراحی و اجرا شده است. ضمنا این سایت در آینده به عنوان پایگاه مجازی "بنیاد ستوده" فعالیت خواهد کرد. مدیر این سایت خانم "نسرین عسگری" است.

 

 

  تازه ترین خبر ها

دیدار با استاد ستوده در منزلشان

  اخبار پروژه صد سالگی