نمایشگاه عکس و کتاب

یکی از فعالیت هایی که برای "نکوداشت صدمین زادروز استاد منوچهر ستوده" درنظر گرفته شد، برگزاری نمایشگاهی از عکس ها، کتاب ها، دست نوشته های ایشان و همچنین فعالیت هایی است که برای این پروژه انجام شده بود. 

این نمایشگاه در باغ نگارستان با موفقیت برگزار شد و به انجام رسید.

 

  تازه ترین خبر ها

دیدار با استاد ستوده در منزلشان

  اخبار پروژه صد سالگی