کمک‌های مالی و هزینه‌ها

به‌منظور شفاف‌سازی مالی فعالیت‌های مربوط به پروژه‌های "نکوداشت صدمین زادروز استاد منوچهر ستوده" و همچنین ایجاد "بنیاد ستوده" موارد زیر خدمت علاقمندان و دوستداران استاد منوچهر ستوده ارائه می‌شود:

 

دریافتی‌ها (کمک‌های مالی):


1)    کمک مالی شهرداری رشت در هنگام فاز اول رکابزنی در مسیر از "آستارا تا استارباد" / 500000 تومان

2)    کمک مالی آقای "فرید محمد زاده" / 100 دلار به ارزش 350000 تومان

3)    کمک مالی خانم "سارا فرهنگیان" / 50000 تومان

4)    کمک مالی خانم "اعظم صابری" / 50000 تومان

5)    کمک مالی "آ. ن" / 3000000 تومان

6)    کمک مالی آقای "حمید قزلو" / 35000 تومان

7)    کمک مالی "آ. ن." / 88000 تومان

9)    کمک مالی آقای "بهنام افتخاریان" / 300000 تومان

10)   کمک مالی خانم "حوری نعمتی" / 100000 تومان

11)   کمک مالی خانم "پوران زنگنه" / 300000 تومان

12)   کمک مالی خانم "ف.د." / 100000 تومان

13)   کمک مالی خانم "مرضیه نقیبی" / 130000 تومان

14)   کمک مالی خانم "فروغ نوذری" / 50000 تومان

15)   کمک مالی آقای "وحید نظری" / 100000 تومان

16)   کمک مالی تیم دوچرخه سواری در فاز دوم رکابزنی از آستارا تا استارباد شامل افراد "پرویز شجاعی پارسا"، "مینا کامران"، "محمد گائینی"، "سولماز پروین"، "علی پزشکی"، "اصغر بیات"، "مصطفی احمدی"، "سعید زهری" و "احسان مهتدی" / 400000 تومان

17)   کمک مالی خانم "و.و." / 50000 تومان

18)    کمک مالی پرتال سفر "زورق" / 2000000 تومان

19)    کمک مالی انجمن دوستداران میراث فرهنگی "تاریانا" خوزستان / 200000 تومان

20)    کمک مالی خانم "الهام منصور" / 200000 تومان

21)    کمک مالی خانم "مهرناز رسا" / 150000 تومان

22)    کمک مالی انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان یزد / 500000 تومان

23)    کمک مالی انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان خوزستان / 500000 تومان

24)    کمک مالی آقای "سعید توانا شاد / 50000 تومان

25)    کمک مالی خانم "پریسا بیکی" / 70000 تومان

26)    کمک مالی آقای "محمدکاظم حلاجی ثانی" / 200000 تومان

27)    کمک مالی خانم "پروشات پارسی مقدم" / 30000 تومان

28)    کمک مالی شهرداری تنکابن در هنگام فاز دوم رکابزنی در مسیر از "آستارا تا استارباد" / 143000 تومان

29)    کمک مالی تیم کوهنوردی در صعود به قلل "دائم برف" و "قزل ارسلان" شامل افراد "پرویز شجاعی پارسا"، "حسن بیرجندی"، "شاهرخ ساسان"، "محمدرضا پیراسته" و "آلن خسرویان" / 200000 تومان

30)    کمک مالی آقای "مهدی مخلصی" / 150000 تومان

31)    کمک مالی آقای "حسین طباطبایی" / 200000 تومان

32)    کمک مالی خانم "مرضیه نقیبی" / 170000 تومان

33)    کمک مالی خانم "زهرا روغنی ها" / 210000 تومان

34)    کمک مالی آقای "احمد خلیلی" / 400000 تومان

35)    کمک مالی خانم "ناهید فارسی" / 100000 تومان

36)    کمک مالی انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان اردبیل / 200000 تومان

37)   کمک مالی خانم "زهرا روغنی ها" / 300000 تومان

38)   کمک مالی خانم "ن. ع." / 100000 تومان

39)    کمک مالی خانم "فهمیه قلی زاده" / 100000 تومان

40)    کمک مالی خانم "ز. س. ب." / 50000 تومان

41)    کمک مالی موسسه "طبیعت" / 300000 تومان

42)    کمک مالی خانم "مینا گوهری" / 150000 تومان

43)    کمک مالی خانم "پوران زنگنه" / 250000 تومان

44)    کمک مالی آقای "سید مهدی میررحیمی" / 1000000 تومان

45)    کمک مالی خانم "الهام منصور" / 100000 تومان

46)    کمک مالی آقای "علیرضا غلامی" / 300000 تومان

47)    کمک مالی آقای "نادر رئوف عبدی" /  1000000 تومان

48)    کمک مالی خانم "الهام خادم حسینی" / 500000 تومان

49)    کمک مالی آقای "احمد خلیلی" / 300000 تومان

50)    کمک مالی خانم "الهام منصور" / 100000 تومان 

51)    کمک مالی "م. ح." / 100000 تومان

 


 

پرداختی‌ها (هزینه‌ها):


1)    هزینه فاز اول رکابزنی در مسیر از آستارا تا استارباد
650000 تومان
این هزینه توسط کمک مالی 500000 تومانی "شهرداری رشت" و همچنین کمک مالی 150000 تومانی خانم "مهرناز رسا" تامین شده است.

 

2)    ضرر معیوب شدن دوچرخه سرکار خانم "مینا کامران" در هنگام فاز اول رکابزنی در مسیر از آستارا تا استارباد

1300000 تومان
این هزینه توسط کمک مالی 500000 تومانی انجمن یزد، کمک مالی 500000 تومانی انجمن خوزستان و کمک مالی 300000 تومانی "بهنام افتخاریان" تامین شده است.

 

3)    هزینه سفر "آرش نورآقایی" و "حمید قزلو" برای فیلم‌برداری و عکاسی از فاز اول رکابزنی در مسیر از آستارا تا استارباد
35000 تومان
این هزینه توسط کمک مالی 35000 تومانی "حمید قزلو" تامین شده است.

 

4)    هزینه فضا و دامنه برای سایت
88000 تومان
این هزینه توسط کمک مالی 88000 تومانی "آ. ن." تامین شده است.

 

5)    پیش پرداخت اجاره استودیو برای ضبط موسیقی
50000 تومان
این هزینه توسط کمک مالی 50000 تومانی "سارا فرهنگیان" تامین شده است.

 

6)    پرداخت قسط اول هزینه ساخت مجسمه
3000000 تومان
این هزینه توسط کمک مالی 3000000 تومانی "آ. ن." تامین شده است.

 

6)   پرداخت قسط دوم هزینه ساخت مجسمه
2200000 تومان
این هزینه توسط کمک مالی 2000000 تومانی پرتال سفر "زورق" و 200000 تومانی انجمن "تاریانا" تامین شده است.

 

7)    هزینه سفر یک روزه برای دیدار با استاد منوچهر ستوده در کوشکک
230000 تومان
این هزینه توسط کمک مالی 130000 تومانی خانم "مرضیه نقیبی" و کمک مالی 100000 تومانی "وحید نظری" تامین شده است.

 

8)    هزینه فاز دوم رکابزنی در مسیر "از آستارا تا استارباد"
543000  تومان
این هزینه توسط کمک مالی 400000 تومانی تیم دوچرخه سواری شامل "پرویز شجاعی پارسا"، "مینا کامران"، "محمد گائینی"، "سولماز پروین"، "علی پزشکی"، "اصغر بیات"، "مصطفی احمدی"، "سعید زهری" و "احسان مهتدی" و کمک مالی 143000 تومانی شهرداری تنکابن تامین شده است.

 

9)    هزینه صعود به قلل "دائم برف" و "قزل ارسلان"
200000  تومان
این هزینه توسط تیم کوهنوردی شامل افراد "پرویز شجاعی پارسا"، "حسن بیرجندی"، "شاهرخ ساسان"، "محمدرضا پیراسته" و "آلن خسرویان" تامین شده است.

 

10)    هزینه تهیه پوستر، کارت دعوت و پاکت نامه
310000  تومان
این هزینه توسط کمک مالی 100000 تومانی خانم "ناهید فارسی" و کمک مالی 210000 تومانی خانم "زهرا روغنی ها" تامین شده است.

 

11)    بخشی از هزینه پذیرایی مراسم روز 28 تیر
300000  تومان
این هزینه توسط کمک مالی موسسه "طبیعت" تامین شده است.

 

12)   پرداخت قسط سوم هزینه ساخت مجسه
3000000  تومان 
این هزینه توسط کمک مالی 350000 تومانی آقای "فرید محمد زاده"، کمک مالی 50000 تومانی خانم "سارا فرهنگیان"، کمک مالی 100000 تومانی خانم "حوری نعمتی"، کمک مالی 300000 تومانی خانم "پوران زنگنه"، کمک مالی 100000 خانم "ف. د"، کمک مالی 50000 تومانی خانم "فروغ نوذری"، کمک مالی 50000 خانم "و. و"، کمک مالی 200000 تومانی خانم "الهام منصور"، کمک مالی 50000 تومانی آقای "سعید توانا شاد"، کمک مالی 70000 تومانی "پریسا بیکی"، کمک مالی 30000 تومانی خانم "پروشات پارسی مقدم"، کمک مالی 200000 تومانی آقای "محمدکاظم حلاجی ثانی"، کمک مالی 150000 تومانی "مهدی مخلصی"، کمک مالی 200000 تومانی آقای "حسین طباطبایی"، کمک مالی 400000 تومانی آقای "احمد خلیلی"، کمک مالی 100000 تومانی خانم "ناهید فارسی"، کمک مالی 200000 تومانی "انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان اردبیل"، کمک مالی 300000 تومانی خانم "زهرا روغنی ها"، کمک مالی 100000 تومانی خانم "ن. ع"

 

13)    پرداخت قسط چهارم هزینه ساخت مجسمه
1800000 تومان

 

14)     هزینه‌های مربوط به تصویربرداری شامل: اجاره دوربین، سه پایه، بک دیجیتال، رَم، ست فلش آتلیه پرتابل عکاسی، ...
600000  تومان
این هزینه با برداشت 600000 تومان از کمک مالی 1000000 تومانی آقای "سید مهدی میررحیمی" تامین شده است.

 

 

15)    بخشی دیگر از هزینه‌های مراسم روز 28 تیر شامل: پذیرایی، کیک تولد، چاپ عکس‌ها بر روی شاسی و اجاره میز و صندلی و ...

2320000  تومان

 

16)   هزینه چاپ تمبر
600000 تومان
این هزینه توسط کمک مالی 300000 تومانی "علیرضا غلامی" و کمک مالی 300000 تومانی "احمد خلیلی" تامین شده است.

 

17)    هزینه تولید تی‌شرت‌ها، پرینت بر روی تی‌شرت‌ها، خرید رنگ و قلم مو و ...
1600000 تومان
این هزینه توسط کمک مالی 1000000 تومانی آقای "نادر رئوف عبدی"، کمک مالی 500000 تومانی خانم "الهام خادم حسینی" و کمک مالی 100000 تومانی خانم "فهمیه قلی زاده" تامین شده است.

 

18)   هزینه پایه مجسمه
650000  تومان
این هزینه با برداشت 400000 تومان از کمک مالی 1000000 تومانی آقای "سید مهدی میررحیمی" و همچنین کمک مالی 250000 تومانی خانم "پوران زنگنه" تامین شده است.

 

19)    هزینه‌های پیک، آژانس و متفرقه
170000  تومان
این هزینه توسط کمک مالی 170000 تومانی خانم "مرضیه نقیبی" تامین شده است.

 

20)   هزینه پرداخت شده به آقای "حمید فنایی" بابت ساخت کلیپ از روند پروژه
150000  تومان 
این هزینه توسط کمک مالی 150000 تومانی خانم "مینا گوهری" تامین شده است.

 

21)   پرداخت اجاره استودیو برای ضبط موسیقی
400000 تومان
 

 

 

 

 

 

  تازه ترین خبر ها

دیدار با استاد ستوده در منزلشان

  اخبار پروژه صد سالگی