مدارک و نامه نگاری

در این بخش برخی از مدارک و نامه نگاری های مربوط به پروژه در اختیار علاقمندان قرار می گیرد:

 

مجوز دوچرخه سواری


 

  

 

اجازه ی چاپ تمبر توسط دکتر ستوده


امضای استاد منوچهر ستوده در ابتدای کتاب "ره آورد ستوده" برای "پرویز شجاعی پارسا"


نامه به دانشگاه آزاد نور در رابطه با همکاری در اجرای پروژه رکابزنی در مسیر از "آستارا تا استارباد"

  تازه ترین خبر ها

دیدار با استاد ستوده در منزلشان

  اخبار پروژه صد سالگی