فیلم برداری و ساخت فیلم مستند

برای پروژه "نکوداشت صدمین زادروز استاد منوچهر ستوده" تمام فعالیت های پشت صحنه فیلمبرداری، عکاسی، مستندنگاری و نهایتا فیلم مستندی از این پروژه تهیه خواهد شد. مدیران این فعالیت "حمید قزلو" و "حسین جندقی" هستند.

 

  تازه ترین خبر ها

دیدار با استاد ستوده در منزلشان

  اخبار پروژه صد سالگی