طراحی پوستر و کارت دعوت

یکی از فعالیت هایی که برای "نکوداشت صدمین زادروز استاد منوچهر ستوده" درنظر گرفته شد، طراحی پوستر و کارت دعوت بود. "ویدا ولی زاده" بعد از طراحی چندین پوستر نهایتا به طرح زیر رسید که مورد تایید همکاران و به عنوان پوستر نکوداشت مورد استفاده قرار گفت:

 

پوستر

 

طرح روی کارت دعوت، همان طرح پوستر است و در بالا طرح پشت کارت دعوت را مشاهده می فرمایید.

 

  تازه ترین خبر ها

دیدار با استاد ستوده در منزلشان

  اخبار پروژه صد سالگی