نام: البرز کوه

وضعیت انتشار: منتشر شده

سرشناسه: ستوده، منوچهر، 1292-
عنوان و پدیدآور: البرزکوه / نگارش و گردآوری منوچهر ستوده.
مشخصات نشر: تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، 1389.
مشخصات ظاهری: شانزده + 328ص.: مصور.
شابک: 0-54-6053-964-978
موضوع: کوه البرز – تاریخ.
موضوع: کوه البرز – جغرافیا.
موضوع: کوه البرز – سیر و سیاحت.
موضوع: البرز – منطقه.
شماره کتابخانه ملی: 2055304
شمارگان: 1000
چاپ اول: 1389
قیمت: 7000 تومان


چندین سفر دیگر با دوستان و هم‌سن و سالان دامنه‌های شمالی این رشته و دامنه‌های جنوبی آن را طی کردیم و به وضع جغرافیایی و تاریخی این قسمت از رشته کوه‌های البرز آشنا شدیم. آنچه به نظر خوانندگان می‌رسد نتیجه سال‌ها سیر و سفر در این رشته کوه‌ها است.

 

  تازه ترین خبر ها

دیدار با استاد ستوده در منزلشان

  اخبار پروژه صد سالگی