نام: مهمان نامه بخارا

وضعیت انتشار: منتشر شده

سرشناسه:    ف‍ض‍ل‌ال‍ل‍ه‌ ب‍ن‌ روزب‍ه‍ان‌، ۸۶۰؟-۹۲۵؟ق‌.
‏عنوان و نام پديدآور:    م‍ه‍م‍ان‌‌ن‍ام‍ه‌ ب‍خ‍ارا (ت‍اری‍خ‌ پ‍ادش‍اه‍ی‌ م‍ح‍م‍د ش‍ی‍ب‍ان‍ی‌)/ ف‍ض‍ل‌‌ال‍ل‍ه‌‌ ب‍ن‌‌ روزب‍ه‍ان‌‌ خ‍ن‍ج‍ی‌؛ ب‍ه‌ اه‍ت‍م‍ام‌ م‍ن‍وچ‍ه‍ر س‍ت‍وده‌.
‏مشخصات نشر:  ت‍ه‍ران‌ : ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌‏‫، ۱۳۸۴.‬
‏مشخصات ظاهری:    ‏‫سی و دو، ۳۹۹ص.‬
‏شابک:    ‏‬‏‫‬‭‭978-964-445-721-0  ‬

قيمت: ۳۵۰۰۰ ریال
‏وضعیت فهرست نویسی:    فاپا (چاپ سوم)
‏موضوع:    اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ ص‍ف‍وی‌ اول‌، ش‍اه‌ ای‍ران‌، ۸۹۲-۹۳۰ق‌.
‏موضوع:    ش‍ی‍ب‍ک‌ خ‍ان‌، - ق‌۹۱۶
‏شناسه افزوده:    س‍ت‍وده‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر، ‏‫۱۲۹۲ - ‏
‏شناسه افزوده:    شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
‏رده بندی کنگره:    ‏‫‭DSR۱۱۸۱/۵‏‫‬‭‭/ف‌۶ف‌۹ ۱۳۸۴
‏رده بندی دیویی:    ‏‫‬‭۹۵۵/۰۷۱۱
‏شماره کتابشناسی ملی:    ‭م‌۸۴-۳۰۸۶۶


کتاب مهمان‌خانه‌ی بخارا که مولف آن‌را "سفرنامه‌ی بخارا" نامیده بود و به دستور محمدخان شیبانی‌ازک به‌نام مهمان‌نامه‌ی بخارا خوانده شده کتابی است تاریخی از مولفان اوایل قرن دهم.
مولف در وصف مناظر طبیعی چون نقاشی چیره دست تمام زوایا و نهفته‌های طبیعت را نسان داده است.
فضل‌اله، شهرها، دیها، قلاع و بناهایی را که در سفر خود به ترکستان و خراسان دیده، یکایک با چشمی باز و دقیق نگریسته و قسمت‌های مختلف هر یک را به‌خوبی وصف کرده است.

شرحی که مؤلف درباره‌ی قمیز و قیق داده بسیار جالب و خواندنی است و تاکنون کسی به این دقت این دو را وصف نکرده است.
در سراسر کتاب نکاتی درباره‌ی زندگی اجتماعی صفحات ماوراءالنهر و ترکستان دیده می‌شود.
در پاره‌ای از مشخصات املایی دخل و تصرفی نکردم و آن‌چنانکه در اصل بود در این چاپ آوردم زیرا با این تغییرات خصوصیات نسخه از میان می‌رفت و کار کسی که می‌خواست در رسم‌الخط نسخه هم دقتی کند مشکل می‌شد.
این کتاب متضمن پاره‌ای فواید لغوی است که اشاره به آن ها برای نمودن ارجمندی و فایدت کتاب خالی از فایده نخواهد بود.

 

  تازه ترین خبر ها

دیدار با استاد ستوده در منزلشان

  اخبار پروژه صد سالگی