نام: تاریخ گیلان و دیلمستان

وضعیت انتشار: منتشر شده

سرشناسه:    م‍رع‍ش‍ی‌، ظه‍ی‍رال‍دی‍ن‌ ب‍ن‌ ن‍ص‍ی‍رال‍دی‍ن‌، ۸۱۵؟ -
‏عنوان و نام پديدآور :    ت‍اری‍خ‌ گ‍ی‍لان‌ و دی‍ل‍م‍س‍ت‍ان‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ظه‍ی‍رال‍دی‍ن‌ ب‍ن‌ س‍ی‍د ن‍ص‍ی‍رال‍دی‍ن‌ م‍رع‍ش‍ی‌؛ ب‍ا ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ و ت‍ح‍ش‍ی‍ه‌ م‍ن‍وچ‍ه‍ر س‍ت‍وده‌
‏مشخصات نشر:    ت‍ه‍ران‌: بنیاد فرهنگ ایران‏‫، ۱۳۴۷.‬
موضوع:    گیلان -- تاریخ
‏موضوع:    دیلمان
‏شناسه افزوده:    س‍ت‍وده‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر، ۱۲۹۲ -  م‍ص‍ح‍ح‌ و ح‍اش‍ی‍ه‌ ن‍ويس
‏شناسه افزوده:    ب‍ن‍ی‍اد ف‍ره‍ن‍گ‌ ای‍ران‌
‏رده بندی کنگره:    ‏‫DSR۲۰۴۹‭‬ ‭/ی۸۵‭م۴ ۱۳۴۷‬
‏شماره کتابشناسی ملی:    ‏‫‬‮‭م۵۲-۱۰۷۷


 

 

  تازه ترین خبر ها

دیدار با استاد ستوده در منزلشان

  اخبار پروژه صد سالگی