نام: تاریخ بنادر و جزایر خلیج فارس

وضعیت انتشار: منتشر شده

اسم کتاب: تاریخ بنادر و جزایر خلیج فارس

مولف: محمد ابراهیم کازرونی متخلص به نادری
ناشر: موسسه فرهنگی جهانگیری
تیراژ: سه هزار نسخه
نوبت چاپ: اول
چاپ: چاپخانه گیلان
انتشار: سال 1367

 

  تازه ترین خبر ها

دیدار با استاد ستوده در منزلشان

  اخبار پروژه صد سالگی