نام: باميان قديم

وضعیت انتشار: منتشر نشده

‏شماره بازیابی :     ۵۱-۵۸۰۸۵
‏شماره بازیابی :     ۵۱-۵۸۴۰۱
‏وضعیت نمایه سازی :     اطلاعات ثبت
‏شماره کتابشناسی ملی:     ‎۲‎۳‎۸‎۶‎۱‎۷‎۹
‏عنوان و نام پديدآور:     بامیان قدیم [پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/تحقیق و نگارش پاینده محمد سرهنگ؛ اساتیدراهنما منوچهر ستوده، باستانی‌پاریزی، اشراقی
‏مقطع و رشته تحصیلی     :     (دکترا): تاریخ
‏مشخصات نشر    :     تهران، ۲۵۳۵=۱۳۵۵
‏مشخصات ظاهری:     هشت، ۳۹۳ورق: مصور(بخشی رنگی)، نقشه (بخشی رنگی)

 

 

  تازه ترین خبر ها

دیدار با استاد ستوده در منزلشان

  اخبار پروژه صد سالگی