آرشیو ‘گفته های دیگران در رابطه با منوچهر ستوده’

شعری برای استاد منوچهر ستوده

شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۲

بسم الله الرحمن الرحیم

به نام خدای بسیار بخشندۀ بخشایشگر و مهربان

ستوده نامه

به مناسبت مراسم نگوداشت صدمین زاد روز استاد دانشمند و مورخ ارجمند جناب آقای استاد دکتر منوچهر ستوده در حضور دوستداران و فرهیختگان و دانشمندان و مورخان وشاعران و فرهنگیان در باغ نگارستان.

رهنورد کوه و دشت و جنگل ایران زمین                           سرو ناز عاشفی مرد ستوده گوهرین

جلوۀ ایران شناسی گسترانده در جهان                          جذب جان و دل نموده رهنمای راستین

رهنمای دانش گردشگری دانای  ما                                روشنی آورده و گوهر فشانده بهترین

آستارا تا  استارباد یادگار عشق او                                  شهر و روستا آمده از بهر او مهد مهین

کوشش او در علوم و معرفت شد یادگار                          جمله آثارش همه روشنگر ایران زمین

هر کتاب و هر رساله کشف میراث کهن                           زان جهت خط و کتابت را بود دُرّ ثمین

روز و شب کارش نوشتاری برای کشورش                        شد قلم از بهر او نون و والقلم نقش نگین

کل آثارش همه ایران و ایرانی تبار                                    در نگارش صادق القول و وفادار و امین

دیدم او را روز و شب در مرکز عرفان و عشق                    در کتاب و در فهارس پیر دانای متین

عشق او اندر نگارش ماندگار روزگار                                 زان جهت صد ساله جاویدان شده مسند نشین

خاندانش پاک دل در راستای معرفت                               همدل و همراه  او شمشیرگران نازنین

پیکر لطف و صفا و هم نشین مهربان                               هر سخن از او نشان کشف و تحقیق و یقین

درس و تدریسش محبت در علوم و در فنون                      جاذب دانشوران در بارگاه علم  و  دین

نام نیکش هر کجا ورد زبان مرد و زن                                از سویدای دلش خواند صفات عاشقین

شعر و نثر فارسی از بهر او دُرّ و گوهر                             گفت و گویش در زبان پارسی ماء معین

صف شکن گردیده در مازندران گردشگری                       هر امام زاده شده از شوق او روح الامین

جمله آثار کهن گردیده روشن بهر ما                               اسمعیلی – باطنی را داده او شهد شهین

ای بزرگ مرد این ستوده نامه ات جاوید باد                      اُسوۀ عرفان و عشقی در شمار کاملین

چشم بد دور از جمالت ای بزرگ مرد سترگ                    جشن صد ساله مبارک آمدت، ما خوشه چین

محفل فرحیختگان و نخبگان  عاشقی                             این بود جشن نگارستان  شده حصن حصین

آفتاب پاک آزادی نگر روشنگر است                                 تا تو در گردشگری هستی هدایت را رهین

بلبلان در گلشن و گلزار فکرت نغمه خوان                        تجربه اندوخته ای و گنج تاریخی مکین

ایرج افشار تو همراه تو در هر گذر                                   بر کتاب و بحث تو همواره گفتی آفرین

قلۀ البرز و دشت استارباد کهن                                      گلشن و گلزار خوشبو هست نورستان دین

آرزومندم که باشی تندرست و شادمان                           تا دو صد ساله شوی این است مرا نعم الامین

مشکل و دشواری و سختی نیازارد ترا                             هر کجایی رستم دستان و مردی آهنین

من «رها» همواره خوانم نام تو روز و شبان                       نام جاویدی همیشه زنده کردی ماء وطین

سروده : دکتر محمد حسین تسبیحی (رها)

مطلبی از “ایرج افشار” در رابطه با “منوچهر ستوده”

سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۲

در مدت ۶۰ سال که با ستوده بوده‌ام، چند صفت او برجسته‌تر است: یکی خاکی بودن اوست. به تجمل اعتنایی ندارد. دیگر بیابانی بودن اوست، یعنی طبیعت‌دوستی و به هر سنب و سوراخی سرکشیدن و به دیده تیز در رنگ‌های کوه، کویر، بیابان و کازه و ماهور نگریستن. یکی دیگر نظر کردن و دل بستن به آداب و رسوم بومی و ملی و یکی را با دیگری سنجیدن و همه را در حافظه نگه‌داشتن و به موقع به یاد آوردن. یکی دیگر بی‌اعتنا بودن به فلک. هیچ صاحب کبکبه و دبدبه‌ای پیش او ارزشی ندارد. یکی دیگر مسلط بودن بر اعصاب خویش و به اندازه و معتدل خوردن آن‌چه خوردنی است. گواه مراتب علمی او کتاب‌های بی‌مانند از آستارا تا استرآباد – آثار تاریخی ورارود و خوارزم – چند فرهنگ لغوی محلی – چاپ چندین متن جغرافیایی و تاریخی است. او نخستین ایرانی است که نخستین فرهنگ گویشی را به چاپ رسانید و راه را بر دیگران نمود. در کتیبه شناسی و خواندن آن‌چه مخصوصا به خط کوفی است باز پیشگام بود. نسبت به تواریخ محلی اهمیت بسیار قایل است و در این زمینه چندین متن کم نام یا گمنام را چاپ کرده است. ستوده مرد سفر است، سفر بی‌آرایه و پیرایه. جای خواب برای او مهم نیست. بیشتر به دلش می‌چسبد که خانه روستایی باشد. از «زلم و زیمبو» بیزار است. ساده زندگی می‌کند. تا روزی که پاها سستی نگرفته بود، بیشتر بر زمین می‌نشست. هر کجا که باشد باشد، با کوه و در کوه زندگی برایش دلچسب‌تر است. ۵۰ سال است که تابستان‌ها را در کوشکک لورا می‌گذراند. ۳۰سال است که تهران خسته‌کننده را رها کرده و به گوشه جنگلی نزدیک چالوس پناه برده است. باغی ساخته و مرکباتی بار آورده و لذتش را می‌برد و آن را برای نشر کتب تاریخی مرتبط به ایران بزرگ وقف کرده است. ۴۰ سال با او و دوستان کوه به کوه را دوختیم و دره به دره بند زدیم و ماهورها را گذشتیم و به رودهای پرآب زدیم و شب‌ها را با چوپانان و روستاییان به هم سخنی گذراندیم و با چارپادارها همگامی داشتیم. او که در جوانی یک سفر از تهران تا اردبیل پیاده رفته (به همراه هوشنگ برادرش) و از آن‌جا خود را به خلخال رسانیده و دچار گزش غریب گز شده. جز آن موقعی که به نوشتن کتاب از آستارا تا استرآباد پرداخت ناگزیر آن بود که سی و چند آبریزی را که رودخانه‌های سلسله البرز از جنوب به سوی دریای خزر سرازیر می‌روند، یک‌یک را پای پیاده تا ستیغ کوه‌ها برود و به هر گوشه آن‌ها سر بزند تا ویرانه و خرابه‌ای را از قلم نیندازد. در آن زمان راه درستی درین کرانه‌ها نبوده که بتوان با اتوبوس‌‌ها به آنها سرکشید. ناچار کوله باری بر پشت داشت و اگر مددی می‌رسید و مالی پیدا می شد بر قاطری رهرو بنشیند و خود را به اکناف آن جنگل‌ها و کوره راه‌ها برساند. تا فلان قلعه و بهمان مزار را ببیند و عکس بردارد. سفرهای درازی پنج، شش هزار کیلومتری که با او در چهارسوی کشورمان داشته‌ایم، تعدادش از ۳۰، ۴۰ در می‌گذرد. یک سفر هم با اهل و عیال‌مان و آرش فرزند هشت ساله‌ام که از تهران تا اقصا نقاط اروپا رفتیم و به مدت ۴۰ روز ۱۷هزار کیلومتر را در نوردیدیم. دو، سه روز پیش که با هم در بیابان‌های باشت و بابویه و چرام و دهدشت و دهدز و جولقان بودیم، ورقه‌ای از آن سفر کذایی را به من داد که به تازگی از میان اوراق گذشته، یافته است. این ورقه تعهدنامه‌ای است به خط ستوده که از آرش گرفته و نوشته اگر آرش افشار بگذارد، من بخوابم قطعا و مسلما و حتما و یقینا چیزی برای او در استانبول می‌خرم؛ بیش از این پرگویی خواهد بود.

نوروز ۱۳۸۸ کامرانیه