گفت‌وگو با استاد- کتابخانه ملي

(۱۳۹۲/۰۵/۰۷)

گفت‌وگوي با استاد را مي‌توانيد در سايت کتابخانه ملي، اسناد ملي، تاريخ شفاهي، صدا جنگ خبري بشنويد

http://www.nlai.ir/Default.aspx?tabid=2824&ctl=Details&mid=6636&ItemID=165

 

 

 

  تازه ترین خبر ها

دیدار با استاد ستوده در منزلشان

  اخبار پروژه صد سالگی