«مردی که قلم را با قدم همراه کرد»

خـونـســت دلــم بـرای ایــران      جان و تن من فدای ایران
بهتر ز هزار صوت غیبی است      در گـوش دلـم ندای ایران
یــکـرنـگ شـو و یـگانـگی کـن      تا کـم نکنـی بهـای ایران
ورنـه تــو سـتــوده ­وار گـویـی      خـونست دلـم برای ایران

برگرفته از شعر «ایران» سروده‌ی استاد منوچهر ستوده - ۱۲ دی‌ماه ۱۳۲۱

متن کامل شعر