نام: از آستارا تا استارباد

وضعیت انتشار: منتشر شده

از آستارا تا استارباد
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره کل انتشارات و تبلیغات
دکتر منوچهر ستوده
چاپ اول: زمستان 1366
2000 نسخه


"منوچهر ستوده" در تاریخ سوم اسفند 1348 در مقدمه جلد اول کتاب "از آستارا تا استارباد" چنین نوشته است:

"سه سال پیش که انجمن آثار ملی به فکر افتاد، اطلاعاتی درباره‌ی آثار باستانی و بناهای تاریخی حاشیه‌ی دریای خزر گردآوری و چاپ کند قرعه‌ی فال به نام من دیوانه زدند و مرا مامور انجام این کار کردند.
نگارنده در تابستان همان سال به نواحی کوهستانی روی آورد و یکی دو ماه در دیلمان و کلارستاق و نور و کجور و لاریجان به گردآوری مطالب و عکس‌برداری و نقشه‌کشی و خواندن کتیبه‌ها و سنگ‌های قبور قدیمی پرداخت. معلوم شد اگر روزی این کار سامانی پذیرد و آنچه ننوشته‌اند، نوشته شود، مثنوی هفتاد من کاغذ شود."

"... به مبدا و آغاز کار که رودخانه‌ی آستارا بود روی آوردم و دره‌های فرعی سمت راست آب را که در خاک ایران است، یکی پس از دیگری با پای پیاده پیمودم و به ثبت و ضبط آثار و بناهای تاریخی مشغول شدم..."

"در این سفرها، همواره توفیق رفیق راه نبود. شرح رویدادها و گرفتاری‌ها نیز در این مختصر جای مناسبی ندارد. همین قدر بگویم که برخوردها و سوء ظن‌ها و محبت‌های افراد، در ذهن نگارنده، اثری محونشدنی برجای گذاشته است.
یکی پیش می‌افتاد و به دورترین نقطه راهنمایی‌ام می‌کرد. یکی مرا تعزیه‌خوان می‌دانست. دیگری گنج‌گیر می‌خواند. چهارمی می‌گفت که برای خرید زیرخاکی آمده است. پنجمی مرا مامور اداره‌ی اوقاف می‌دید و از کمی زائر و نذر و نیاز می‌نالید..."

 

  تازه ترین خبر ها

دیدار با استاد ستوده در منزلشان

  اخبار پروژه صد سالگی