نکوداشت صد سالگی استاد منوچهر ستوده در باغ نگارستان

شما را به گزارش تصویری مراسمی که برای نکوداشت صد سالگی استاد منوچهر ستوده در تاریخ 28 تیر ماه 1392 در باغ نگارستان تهران با حضور هنرمندان، فرهیختگان، اساتید دانشگاه و علاقمندان استاد برگزار شد، دعوت می کنیم.

در این گزارش تصویری بخش ها و لحظات مختلف مراسم روز 28 تیرماه از جمله، برگزاری نمایشگاه کتاب و عکس و بنرها، حضور مردم در باغ نگارستان، مراسم افطار و ... به نمایش درآمده است.

عکس ها از: ویدا ولی زاده، فرهنگ رودبارگی، گزل آخوندزاده، آرش معافی، امیرعباس آقا بابازاده، ریحانه تیزمغز، سمانه ستوده، عباس جندقی

  تازه ترین خبر ها

دیدار با استاد ستوده در منزلشان

  اخبار پروژه صد سالگی